top of page

מְקוּוָנִים מכל הלב

מפגשי הפגה לחיזוק החוסן הלאומי בקרב ילדים

הודעה תרגיל בחירום (2).png

הסיפור שלנו

מיזם "סיסמה לכל תלמיד" הוקם בשנת 2006 מתוך תחושת דחיפות לקחת חלק בקידום החינוך, באמצעות צמצום הפערים הדיגיטליים בבתי הספר בפריפריה, והכנת בוגריהם לאתגרי המאה ה-21.
 

בימים אלה נרתם המיזם למאמץ הלאומי ומרחיב את פעילותו לכל ילדי ישראל בתוכנית "מקוונים מכל הלב", שמטרתה להפיג את המתח בקרב הילדים באמצעות מפגשי הפגה מקוונים במגוון נושאים דיגיטליים,

ובשילוב מפגשים עם ידוענים, אישי ציבור ואנשים עם הכשרה בתחום הטיפולי.

 • אירוע נוסף בקרוב...
  אירוע נוסף בקרוב...
  פרטי האירוע יעודכנו בהמשך
  פרטי האירוע יעודכנו בהמשך
  פרטי האירוע יעודכנו בהמשך
  שיתוף